Kolmapäev, 8. november 2017

Eesti vanasõna - aeg annab head nõu

Krista õnnepilet 💚
Tänase päeva sissejuhatust tahaks alustada õhtust. Peale asjaliku tööpäeva lõppu oli meil plaan tutvuda ühe selle piirkonna olulise vaatamisväärsusega. Kolm välismaist õpetajat suundusid rongijaama, et sõita Cobh´i. Teejuhiks oli Olivier, kelle lisasooviks oli arendada inglise keele oskust ning muuhulgas külastada sadamat, kus alustas oma teekonda kuulus Titanic. Seal oli interaktiivne muuseum, mis asub algupärases sadamahoones, kus laev oma saatuslikku teekonda alustas.  Muuseum andis meile huvitava ülevaate    (💚vaata pilte💚). Päeva kandvaks mõtteks jäi see, et aeg annab head nõu. Kiirustades juhtus see, et Krista kaotas rongipileti tagasisõiduks. Kus ja millal, jäi arusaamatuks ning leppisime mõttega, et Krista peab ostma uue pileti, et Titanicult pääseda. Aga oh üllatust, pilet oli nukralt rongijaamas maas ootamas ja kõik pääsesime tagasi Corki ilma lisakulutusteta. 
St.John´s Central College sisehoov

Aga mis toimus hommikul? Kooli jõudsime kella kümneks ja saime vaadelda arvutitundi. Olles õpilased tööle pannud, andis Ger meile ülevaate kooli siseveebist, hindamissüsteemist ja praktikakorraldusest. Siseveeb on sarnane meie ÕIS-ga. 
Hindamissüsteem on seotud praktikaga ja oleneb erialadest, mida õpitakse. Näiteks hindamine võib olla 50% praktika ja 50% kirjalik töö. Eksami hindamine toimub siin kolmes osas: 1. tehniline (kas kõik vastused on märgitud), 2. sisuline  (kooliväline hindaja määrab grupi üldist taset arvestades lävendi), 3. eksamikomisjon, kuhu kuulub ka aineõpetaja, kinnitab tulemused või muudab neid. Läbikukkujad saavad sügisel uuesti sooritada või esitada vaide. Eksamid on seotud kutsetasemetega ja algavad aprillis. Õpeprotsessi sisene hindamine on jooksev kujundav hindamine ning kolmel korral aastas toimub põhjalik tagasiside andmine vestluse vormis (oktoobris, detsembris ja märtsis). Tagasiside andmine on kahepoolne, samal ajal annavad õpilased tagasisidet õpetaja tööle. 

Töökogemus ja praktika. Nagu juba varem kirjutasime, koolis õpetatavad erialad ei vasta turunõudlusele ja seega on keeruline leida õpilastele praktikakohti ettevõtetes. Üks suurimaid tööandjaid piirkonnas on Apple, aga töötajad seal firmas peavad olema vähemalt bakalaureuse kraadiga, mida see kool ei anna. Ühiskonna trend on suundunud punkti, kus kõigilt töötajatelt oodatakse kõrgharidust. Kool on oma praktikaperioode seetõttu ajapikku lühendanud, kasutatakse palju välispraktika võimalusi. Kuna Iirimaa ametikoole rahastatakse üldhariduskoolide põhimõttel, siis ei saada oma praktikaid nihutada suveperioodile, kus ettevõtjatel oleks suurem huvi praktikantide vastu. Praegu on praktika kaks nädalat, novembris ja jaanuaris, mis on osa eksamist. Ger tunnistas, et praktikakorraldus ei ole kõige parem. Sõltub erialati, kuidas saada töökogemust. Näiteks on raske leida praktikakohti arvutimängu disaineritel, mööblirestauraatoritel. Kergem on leida praktikakohti veterinaaridele ja ka IT-õppijatele, kes teevad oma praktikat ettevõtete kontoritöötajatena.  

Inglise keele täienduskoolitus 8 akad tundi,
praktiline õpe. 
Täienduskoolitused toimuvad õppetööst eraldi. Iirimaal nimetatakse neid night courses, aga võivad toimuda ka päevasel ajal. Neid saab jagada laiemalt kaheks: 
1. Riiklik programm BTEA - tagasi kooli programm, mis keskendub töötute koolitamisele. Selle eest makstakse veidi rohkem, kui tavalise kutseõppe eest. Õpe on eraldi tasemeõppest, kuid võiks Ger´i sõnul olla rohkem seotud igapäeva õppega. Need koolitused on valdavalt 3. ja 4. taseme kursused, mis lõppevad kutseeksamiga. 
2. Tööalased täienduskoolitused, mille eest maksab tööandja või õppija ise. Need võivad kesta kuni seitse nädalat. Enamasti lõppevad eksamiga. Samasse gruppi kuuluvad hobikoolitused, kus osaleja maksab oma teadmiste eest ise. Populaarsemad on mööbli restaureerimine, genealoogia, kohalik ajalugu. Neid täienduskoolitusi ei vii läbi õpetajad vaid enamasti valdkonna spetsialistid, kes teevad seda tööd oma põhitöö kõrvalt. 
Kõik koolitused on enamjaolt õppekavapõhised, väljaarvatud hobikoolitused, millel on koolitusplaan. Lisaks tehakse erinevaid kursuseid seenioridele ja puuetega inimestele. Koolitajate töötasu on meie omast kõrgem. Ger tunnistab, et täienduskoolitused võiks olla lähemal tasemeõppele, et sellest tõuseks rohkem kasu kõigile. Projektipõhiseid täienduskoolitusi siin ei tehta. 

Arendusprojektid. Kooli erinevate projektidega saab tutvuta lähemalt kooli kodulehel. Väike ülevaade tehtust: Mobility Projects - õpirände projekte on mitmeid. Põhiliselt tehakse koostööd koolidega, kus on atraktiivseid praktikavõimalusi ja vabaaja veetmise võimalusi. Näiteks üks eredamaid partnereid on Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, mis asub Rootsi põhjaosas. Teacher-based  Projects - õpetajate projektid. The Learning Games projekti raames tehti äpp interaktiivse õppeklassi loomiseks, mis toetab konkurentsipõhist õpet, kus iirlaste panuseks oli programmi visuaalne kujundus. Ger tunnistas, et see oli üks õnnestunumaid rahvusvahelisi projekte ning on nimetatud kümne parima EL projektide raames tehtud õpiäppide hulka. Educational Integration of Refugees - kuidas luua sobilik klassiruum erineva kultuuritaustaga õpilastele. Tegu on käimasoleva projektiga, millel on mitu rahvusvahelist partnerit sh Türgi ja Saksamaa. Projektis harjutatakse erinevaid ja püütakse leida sobivamad praktikad sisserändajate õpetamiseks. New Teaching Methods For Adults - täiskasvanute õpetamise protsessile keskenduv projekt, mis on juba lõppenud. Seal analüüsiti erinevaid õppemeetodeid: näiteks e-õppe võimalused, m-õpe, erinevad meeskonnatööd jne. 
Kui keegi teist, armsad lugejad, tunneb täiendavat huvi nende projektide vastu, siis Krista ja Ingrit on valmis lisainformatsiooni jagama 😊. 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar