Esmaspäev, 13. november 2017

Oodatud kohtumine!

Krista ja Derval
Meie viimane töönädal algas oodatud kohtumisega, nimelt oli Ger meile organiseerinud kokkusaamise turismiõpetaja Derval Glaviniga. Sel nädalal on siinne kool väga vaikne, kuna enamus õpilasi on praktikal. Osalesime Dervali ühes turismitunnis, õpilaste seltskond oli rahvusvaheline ja väga erinevas vanuses. Õpe toimus Moodle keskkonda kasutades, mis on siin väga populaarne. Üldse on palju õpet arvutis. Omavahel saime sel ajal vestelda turismiõppe teemadel. 
Täpsustasime, kus käiakse turismi erialade praktikat tegemas. Tüüpilised kohad on sündmuskorraldusfirmad, söögikohad,  hotellid, kõnekeskused, reisibürood ja ajaloolised paigad. Enamasti on juba kohad välja kujunenud, kuid igal aastal septembris otsitakse ka uusi kohti. Praktikakoha otsib õpilane ise. Hetkel on kursusel valdavalt noored, kes vajavad selleks eraldi tuge ja julgustamist. Osa õpilasi on praktikal praegu Corkis toimuval filmifestivalil, kus saavad praktiseerida sündmuskorralust. Praktikaperiood on siin väga lühike, nädal novembris ja nädal veebruaris, mistõttu ettevõtted ei saa oodatud tulemust. 
Tore õpik koos Eesti tutvustusega ja
õppekava
Turismiõpe ise kestab kokku kaks aastat, kumbki aasta koosneb oma moodulitest. Osa mooduleid on kohustuslikud ja osa valib kool ise. Aastad (Level 5 ja 6) on erineva tasemega ja lõpetades saavad vastava tunnistuse. 
Õppekava nimetus on Tourism with Business, äripool on juures seepärast, et suunata inimesi rohkem ettevõtlusele, kuid tegelikkuses see päris nii ei ole. Välja arendamisel on giidiõpe, mille osas on nad valmis koostööks meie kooliga. 
Uurisime, kuidas on siin lood väljalangevusega. Enamus lõpetab esimese aasta, kuid teisele aastale edasi minek on aastati erinev. Sageli minnakse tööle ja muud eriala õppima, st ei peeta vajalikuks järgmist taset juurde õppida. Teise aasta üks suur osa on keeleõppel ja erialasel suhtluskeelel. Kool on ostnud mõned suured ja paksud õpikud, mida vajadusel paljundada, kuid õpilane võib ka endale selle soovi korral osta. 
Õppekavad on nähtavad kooli kodulehel, kuid detailsem sisu pole avatud. Õppekavad on väljundipõhised. Õppes kasutatakse mitmeid praktilisi ülesandeid, mida õpilased teevad ja esitavad Moodles. Ülesannete eesmärk on toetada õpilaste arengut. Üheks näiteks on Travel desk. Selles ülesandes saavad õpilased arendada klienditeenindust, ärikirjade koostamist, reisikorraldust, turundust ja müüki. 
Saime Dervalilt tema kontaktid ning leppisime kokku edasisest koostöövõimalusest.
Kuna õpetajatel on kiired ajad seoses lõpetamisega, siis saime homseks soovituseks ühe võimaliku praktikakoha külastuse Blarney Castle and Gardens näol. 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar